• Εθ. Αντιστάσεως 74Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  • 2310 40 25 24
  • 6977 140 793

Institute of Surgical Innovation Training Program in department of Innovation in gynecology surgery

ISI

Ινστιτούτο Χειρουργικής Καινοτομίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο τμήμα Καινοτομίας στη Γυναικολογική χειρουργική

Το «Ινστιτούτο χειρουργικής καινοτομίας» είναι μια νεοσύστατη ομάδα χειρουργών διαφορετικών ειδικοτήτων, όλοι με υψηλό επίπεδο εμπειρίας στη Λαπαροσκοπική και Ρομποτική χειρουργική.
Θεωρείται πρωτοπόρο Ινστιτούτο στην Ελλάδα, με πολλούς χειρουργούς διαφορετικών ειδικοτήτων να συμμετέχουν σε αυτό.
Σε αυτό το Ινστιτούτο, φοιτητές ιατρικής, νοσοκόμες, γενικοί γιατροί, γενικοί χειρουργοί, ουρολόγοι, παιδιατρικοί χειρουργοί και γυναικολόγοι έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να εκπαιδευτούν σε όλες τις πρακτικές πτυχές της χειρουργικής επέμβασης, προετοιμασίας και παρακολούθησης των ασθενών, σε λαπαροσκοπικές και ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στο χειρουργείο. Επίσης, στην προηγμένη Ελάχιστα Επεμβατική Χειορυργική, με θεωρητική και πρακτική εμπειρία και διδασκαλία από τους πλέον ειδικούς.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργείται και σχεδιάζεται με τρόπο που οι συμμετέχοντες με όλα τα επίπεδα εμπειρίας μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να επωφελούνται εξίσου. Έμφαση δίνεται στην προηγμένη θεωρητική γνώση, εμπειρία και ειδικά στην καινοτόμο χειρουργική.

Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα Δομημένης Εκπαίδευσης θα είναι επωφελής για όσους ενδιαφέρονται για καριέρα στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική και στη ρομποτική χειρουργική.

Institute of Surgical Innovation

Training Program in department of Innovation in gynecology surgery

The “Institute of surgical innovation” is a newly formed team of surgeons of different specialties, all with a high level of experience in Laparoscopic and Robotic surgery.
It is regarded as a pioneer Institute in Greece, with many surgeons of different specialties being part of it.

At this institute medical students, nurses, general doctors, general surgeons, urologists, pediatric surgeons and gynecologists get the opportunity to participate and learn all the practical aspects of surgery, preparation and follow up of the patients, laparoscopic and robotic surgeries in operation theatre, advanced theoretical and practical experience in minimal invasive surgery; all directly taught by experts. The training program is created and designed in a manner that participants with all levels of experience can be part of the program and benefit equally. Emphasis is given on advanced theoretical knowledge, experience and especially in innovative surgery.

General surgery, gynecology, urology and pediatric surgery particularly will stand to gain immensely from this training program. Participation in this Structured Training course will be beneficial for anyone considering a career in minimal invasive surgery and robotic surgery.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική