• Εθ. Αντιστάσεως 74Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  • 2310 40 25 24
  • 6977 140 793

Καλοήθεις κύστεις & όγκοι ωοθηκών

Τα καλοήθη μορφώματα των ωοθηκών, συνήθως, είναι:

Λειτουργικές κύστεις

Εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγική ηλικία και είναι σπάνιες μετά την εμμηνόπαυση. Το μέγεθός τους συνήθως κυμαίνεται σε διάμετρο από 1,5 έως 5 εκ. Οι περισσότερες απορροφούνται από μόνες τους σε διάστημα μερικών εβδομάδων.

Ωοθηλακικές κύστεις και κύστεις ωχρού σωματίου

Οι ωοθηλακικές κύστεις  που προέρχονται από το ωοθηλάκιο  και οι κύστεις ωχρού σωματίου  οι οποίες συχνά είναι αιμορραγικές, διατάσσουν την ωοθήκη και όταν φτάσουν στο περιτόναιο, σπάζουν.

Καλοήθεις όγκοι των ωοθηκών

Τέτοιοι είναι τα καλοήθη κυστικά τερατώματα ή δερμοειδείς κύστεις, τα κυσταδενώματα και τα ινώματα των ωοθηκών.

Οι καλοήθεις αυτοί όγκοι αναπτύσσονται αργά και σπάνια μεταλλάσσονται σε κακοήθεια. Είναι ασυμπτωματικοί ή μπορεί να προκαλέσουν ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση ή πόνο στο περιτόναιο εάν διαρραγούν. Σπάνια μπορεί να υπάρξει συστροφή κύστεως ή παρουσία ασκήτη και πλευριτικού υγρού στα ινώματα.

1

Διάγνωση

Το 3D ενδοκολπικό υπερηχογράφημα είναι ο τρόπος ελέγχου και ανεύρεσης των καλοηθών μορφωμάτων των ωοθηκών. Εάν υπάρξουν ευρήματα, μπορεί να απαιτηθεί και αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

Οι κύστεις με λεπτό τοίχωμα έως 8 εκατοστά, χωρίς ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά παρακολουθούνται χωρίς άλλη παρέμβαση.

Εάν τα μορφώματα είναι ύποπτα, συνιστάται η λαπαροσκοπική τους εξαίρεση.

Ύποπτα χαρακτηρίζονται τα μορφώματα όταν:

Στις κύστεις συνυπάρχει υγρό και στερεό περιεχομένο, παρουσία διαφραγμάτων με αγγείωση, προσεκβολές ανώμαλου σχήματος

  • Εάν οι κύστεις δεν απορροφούνται σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών
  • Εάν το μέγεθός τους είναι μεγαλύτερο των 10 εκατοστών
  • Εάν χαρακτηρίζονται ως κυστικά τερατώματα, ινώματα και άλλοι στερεοί όγκοι
  • Εάν υπάρχει αιμορραγικό ωχρό σωμάτιο με περιτονίτιδα
  • Εάν η γυναίκα είναι στην εμμηνόπαυση και διαγνωστεί κύστη μεγαλύτερη των 5 εκατοστών.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι Όγκοι οριακής κακοήθειας της Ωοθήκης