• Εθ. Αντιστάσεως 74Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  • 2310 40 25 24
  • 6977 140 793

Τι είναι η Γυναικολογική Ογκολογία

Η Γυναικολογική Ογκολογία είναι ο εξειδικευμένος κλάδος που ασχολείται με την αντιμετώπιση των γυναικολογικών καρκίνων. Ως γυναικολογικός καρκίνος ορίζεται ο καρκίνος των γυναικολογικών οργάνων, δηλαδή, του αιδοίου, του κόλπου, της μήτρας, των ωοθηκών, των σαλπίγγων αλλά και των μαστών.

Η Γυναικολογική Ογκολογία αποτελεί εξειδίκευση της Γυναικολογίας – Μαιευτικής. Μετά την Ιατρική σχολή, ο εκάστοτε ιατρός ακολουθεί μία ειδικότητα. Στην περίπτωση της Γυναικολογικής Ογκολογίας, ο ιατρός πρέπει να προέρχεται από τη χειρουργική ειδικότητα της Γυναικολογίας – Μαιευτικής.

Η εξειδίκευση στη γυναικολογική ογκολογία – βάσει Ευρωπαϊκών και διεθνών πιστοποιημένων προγραμμάτων – λαμβάνει χώρα σε μεγάλες Πανεπιστημιακές μονάδες του εξωτερικού και πρέπει να διαρκεί, τουλάχιστον, τρία χρόνια. Ωστόσο, η διάρκεια της εξειδίκευσης δεν εξαρτάται τόσο από το χρονικό πλαίσιο, όσο από τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων, των εξετάσεων και επανεξετάσεων, τις οποίες πρέπει να έχει διενεργήσει ο εξειδικευμένος Γυναικολόγος-Ογκολόγος.

1 (2)

Για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ακολουθείται αυστηρά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των γυναικολογικών καρκίνων, υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των υπεύθυνων Καθηγητών των Ογκολογικών Μονάδων. Η επιλογή του ειδικού ιατρού να ακολουθήσει αυτή την εξειδίκευση γίνεται κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς του, δηλαδή, της Γυναικολογίας – Μαιευτικής, από τους προϊσταμένους του, τους Διευθυντές και τους Υποδιευθυντές της εκάστοτε Κλινικής.

Όπως προανέφερα, ακολουθείται αυστηρό πρόγραμμα σε ό, τι αφορά τον αριθμό των εξετάσεων και γυναικολογικών ογκολογικών χειρουργείων που πρέπει να διενεργήσει ο κάθε ειδικευόμενος στη Γυναικολογική Ογκολογία. Αυτό σημαίνει, ότι o ιατρός πρέπει να προχωρήσει σε έναν μεγάλο αριθμό προληπτικών εξετάσεων και γυναικολογικών ογκολογικών χειρουργείων, στην αρχή ως βοηθός και στη συνέχεια ως Χειρουργός, υπό την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου Γυναικολόγου – Ογκολόγου. Ακολουθεί ένας μεγάλος αριθμός μετεγχειρητικών εξετάσεων και παρακολούθησης ασθενών με γυναικολογικό καρκίνο, ενώ μέσα στο πρόγραμμα εξειδίκευσης περιλαμβάνεται η διενέργεια και παρακολούθηση χημειοθεραπειών και ακτινοθεραπειών. Κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσης, ο ιατρός ακολουθεί όλη την πορεία της ασθένειας και της αντιμετώπισής της, δηλαδή, την πρώτη διάγνωση του καρκίνου, τη θεραπεία – χειρουργική και μετεγχειρητική – και την παρακολούθηση.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απόκτηση της πιστοποίησης εξειδίκευσης, απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις, προφορικές ή/και γραπτές, οι οποίες διενεργούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο της εκάστοτε χώρας από εξειδικευμένους Γυναικολόγους – Ογκολόγους, οι οποίοι δεν ήρθαν σε επαφή στο παρελθόν με τον υποψήφιο Γυναικολόγο – Ογκολόγο. Μετά τη λήψη του πιστοποιητικού, ο Γυναικολόγος – Μαιευτήρας αποκτά την εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ογκολογία και μπορεί, πλέον, ηθικά και νομικά να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου.

Σε προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Αμερική, η αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια του Γυναικολόγου – Ογκολόγου, καθώς εδώ και δεκαετίες, βάσει στατιστικών και διεθνών μελετών, γνωρίζουμε ότι αν μία γυναίκα με γυναικολογικό καρκίνο αντιμετωπιστεί από εξειδικευμένο Γυναικολόγο – Ογκολόγο έχει πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες πιθανότητες να ιαθεί πλήρως.

Επεμβάσεις γυναικολογικής ογκολογίας

Οι Γυναικολόγοι – Ογκολόγοι διαθέτουν τις γνώσεις, τις τεχνικές δεξιότητες και την εμπειρία για να παρέχουν με τον πιο ποιοτικό τρόπο τις παρακάτω υπηρεσίες:

1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία του καρκίνου του ενδομητρίου και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών του.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών του.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία του αρχόμενου και προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών του.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία των όγκων οριακής κακοήθειας των ωοθηκών και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών τους.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία των σαρκωμάτων της μήτρας και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών τους.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία του καρκίνου του αιδοίου και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών του.
1
Χειρουργική Αντιμετώπιση – θεραπεία του καρκίνου του κόλπου και, όταν ενδείκνυται, των υποτροπών του.
1
Αντιμετώπιση – θεραπεία της υπερπλασίας του ενδομητρίου.
1
Παρακολούθηση και θεραπεία των HPV λοιμώξεων του τραχήλου της μήτρας και των αντίστοιχων προκαρκινικών αλλοιώσεων (τραχηλική δυσπλασία, CIN).
1
Παρακολούθηση και Αντιμετώπιση – θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων του αιδοίου και του κόλπου (VIN, VΑIN).
1
Στρατηγικές διατήρησης γονιμότητας σε νέες ασθενείς με γυναικολογικούς καρκίνους.

Για τη θεραπεία

Για τη θεραπεία – αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου ενδέχεται να απαιτηθεί η συνεργασία του γυναικολόγου – ογκολόγου με ακτινοθεραπευτή ή / και χημειοθεραπευτή. Στενή είναι η συνεργασία μεταξύ των ιατρών, ως ογκολογικό συμβούλιο, με συμμετοχή παθολογοανατόμου, κυτταρολόγου κ.ά., ώστε να επιλεγεί η καταλληλότερη αγωγή για την κάθε ασθενή. Στη σύγχρονη αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου εντάσσονται τόσο η λαπαροσκοπική, όσο και η ρομποτική χειρουργική.