• Εθ. Αντιστάσεως 74Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  • 2310 40 25 24
  • 6977 140 793

Πρόπτωση μήτρας / κόλπου / Κυστεοκήλη / Ορθοκήλη

ΠΡΩΠΤΟΣΗ ΜΗΤΡΑΣ

Η χαλάρωση του πυελικού εδάφους οφείλεται  στην απώλεια της στηρικτικής ικανότητας (εξασθένηση) των συνδέσμων και των μυών της πυέλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πρόπτωση πυελικών οργάνων (μήτρα, ουροδόχος κύστη, έντερο) διαμέσου του κόλπου.

Η κύρια  αρχική αιτία χαλάρωσης του πυελικού εδάφους είναι οι κολπικοί τοκετοί και ιδιαίτερα ο μεγάλος αριθμός τοκετών με μεγάλες βλάβες στον κόλπο.

Η πιθανότητα να υποβληθεί μια γυναίκα στην διάρκεια της ζωής της σε επέμβαση για αποκατάσταση του πυελικού εδάφους είναι 10%.  Η ατροφία του κόλπου (αυξάνεται ιδιαίτερα στην εμμηνόπαυση) επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την χαλάρωση, καθώς επίσης και καταστάσεις που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση όπως ο βήχας και η συχνή άρση βάρους.

Κυστεοκήλη

Η κυστεοκήλη είναι η πρόπτωση της ουροδόχου κύστεως διαμέσου του κόλπου. Οφείλεται σε χαλάρωση των συνδέσμων που  συγκρατούν την ουροδόχο κύστη στην ανατομική της θέση.

Ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης διακρίνονται σε 1ου βαθμού (ήπια βλάβη), 2ου βαθμού και 3ου βαθμού (πρόπτωση έξω από τον κόλπο).

Πρόπτωση Μήτρας

Πρόπτωση μήτρας είναι η κάθοδος του τραχήλου και της μήτρας στον κόλπο και οφείλεται στη χαλάρωση των συνδέσμων της μήτρας. Διακρίνεται επίσης σε τρεις βαθμούς ανάλογα με τη βαρύτητα.

Ορθοκήλη

Ορθοκήλη είναι η προβολή του κατώτερου τμήματος του παχέως εντέρου (ορθό) μέσα στον κόλπο. Είναι λιγότερο συχνή και οφείλεται στα ίδια αίτια με την κυστεοκήλη και την πρόπτωση μήτρας.

Οι τρεις αυτές μορφές πρόπτωσης είναι δυνατό να συνυπάρχουν και προκαλούν συχνά πόνο, πίεση, αίσθηση πληρότητας ή αίσθηση ξένου σώματος στον κόλπο. Η παρατεταμένη ορθοστασία και η έντονη δραστηριότητα είναι δυνατό να επιδεινώσουν τα συμπτώματα αυτά.

Αρκετά συχνά σε γυναίκες με χαλάρωση του πυελικού εδάφους παρουσιάζεται ακράτεια ούρων. Οι ασθενείς έχουν απώλεια ούρων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης (βήχας, γέλιο, άρση βάρους).

Γυναίκες ηλικίας έως 65 ετών παρουσιάζουν ακράτεια ούρων σε ποσοστό 12%, ενώ άνω των 65 ετών το ποσοστό ανεβαίνει σε 18%.

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

Για την αντιμετώπιση της πρόπτωσης μήτρας, του κολπικού κολοβώματος, της Κυστεοκήλης, της Ορθοκήλη με η χωρίς ακράτεια ούρων, ο Δρ. Ανδρέας Καβαλλάρης εφαρμόζει τα εξής:

1
Λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία

Για τη θεραπεία συμπτωμάτων πρόπτωσης των πυελικών οργάνων (π.χ. πρόπτωση μήτρας ή πρόπτωση κολπικού κολοβώματος μετά από υστερεκτομή).

1
Ανάρτηση πυελικού εδάφους με ειδικά πλέγματα

Αναλόγως του μεγέθους και της σοβαρότητας της πρόπτωσης.

1
Λαπαροσκοπική κολποανάρτηση

Λαπαροσκοπική κολποανάρτηση του πυελικού εδάφους για την θεραπεία της ακράτειας ούρων (μέθοδος BURCH).

1
Τοποθέτηση ταινίας TVT-O

Εναλλακτικά, τοποθέτηση ταινίας TVT-O (tension-free obturator tape, minimally invasive surgical correction of stress urinary incontinence).

Αναλυτικά:

1
Θεραπεία Κυστεοκήλης

Πραγματοποιείται επέμβαση από τον κόλπο, με αποκατάσταση του τμήματος της κύστης που προπίπτει (πρόσθια κολπορραφία). Σε κάποιες περιπτώσεις, συνιστάται και η χρήση πλέγματος από βιολογικό ή συνθετικό υλικό.

1
Θεραπεία Ορθοκήλης

Αποκαθίσταται η κήλη με διακολπική επέμβαση (οπίσθια κολπορραφία) και αποκατάσταση του κόλπου, με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος.

1
Θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας

Η κλασσική αντιμετώπιση είναι η αφαίρεση της μήτρας από τον κόλπο (κολπική υστερεκτομή), με αυξημένες όμως πιθανότητες πρόπτωσης στη συνέχεια του κολπικού κολοβώματος.

Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Οι σύγχρονες όμως μέθοδοι της λαπαροσκοπικής χειρουργικής δίνουν τη δυνατότητα της λαπαροσκοπικής αφαίρεσης της μήτρας και στη συνέχεια της ανάρτησης του κόλπου λαπαροσκοπικά (λαπαροσκοπική κολπο – ανάρτηση). Η συγκεκριμένη τεχνική παρουσιάζει ελάχιστα ποσοστά υποτροπής και άμεση αποκατάσταση και κινητοποίηση της ασθενούς μετά από ένα 24ωρο.

ΠΡΩΠΤΟΣΗ ΜΗΤΡΑΣ 2
ΠΡΩΠΤΟΣΗ ΜΗΤΡΑΣ 3

Η ακράτεια ούρων αντιμετωπίζεται πλέον με την τοποθέτηση ταινιών από τον κόλπο (ταινίες ελεύθερης τάσης). Προσφέρουν σε ποσοστό πάνω από 90% θεραπεία ή βελτίωση των συμπτωμάτων, με σαφώς μικρότερα από τις παλαιότερες τεχνικές  ποσοστά υποτροπής.