• Εθ. Αντιστάσεως 74Β, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
  • 2310 40 25 24
  • 6977 140 793

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική αποτελεί μια χειρουργική θεραπεία που προκαλεί το μικρότερο δυνατό τραύμα. Στη Γυναικολογία, η ανοιχτή χειρουργική (λαπαροτομία), με τη μεγάλη τομή στην κοιλιά, έχει αντικατασταθεί από ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως:

Η Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Αποτελεί το golden standards  της χειρουργικής.

Η Υστεροσκόπηση

Αποτελεί ενδοσκοπική χειρουργική για παθήσεις της μήτρας.

Η ρομποτική Χειρουργική

Τα πλεονεκτήματα της οποίας για την ασθενή είναι παρόμοια με αυτά της λαπαροσκοπικής χειρουργικής, αλλά υπάρχουν ενδείξεις χειρουργείου στις οποίες η χρήση του ρομπότ είναι ακόμη υπό ερεύνα όπως οι γυναικολογικές ογκολογικές επεμβάσεις. Αρνητικά στοιχείο είναι το υψηλό  κόστος, η αύξηση των ημερών νοσηλείας και η ανάγκη παραμονή της ασθενούς σε εντατική μονάδα θεραπείας.

Στην Κλινική «Άγιος Λουκάς» λειτουργούν σύγχρονες και καινοτόμες μονάδες λαπαροσκοπικων συστημάτων.

O Xειρουργός Δρ. Ανδρέας Καβαλλάρης χειρουργεί με όλες τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, αλλά και με ανοιχτή χειρουργική, όταν κρίνεται αναγκαία για την περίπτωση της ασθενούς.